Dilemma

Just nu håller i på att planera tryckning av en uppdaterad upplaga av DILEMMA! Beställ NU med rabatt - normalt säljer vi lärandepaketet för 19 970 SEK, men under en begränsad tid kommer vi att sälja det för 7 900 SEK (exkl moms).

Din rabatt bör dras automatiskt i kassan, men om den inte gör det: använd rabattkoden NEWDILEMMA2024.

Följande ingår i paketet:

  • Lärandepaketen Perspektiv och Värderingar och Konstruktiv Debatt 
  • 6 st DILEMMA-spel
  • 6 st kortlekar med SDG-kort
  • 40 st studentlicenser för lärandepaketen Perspektiv och Värderingar och Konstruktiv Debatt Snowflake Toolkit
  • Förberedelseuppgiter för studenter (videoföreläsningar för flippat klassrum, reflektionsuppgifter, med mera)
  • Uppföljningsuppgift där studenterna får koppla lärandet i spelet till sitt studieområde
  • Lärarhandledning för hur man genomför spelseminarier
  • PowerPoint-presentation att använda under seminariet
  • Det digitala materialet är 100% redigerbart för lärare att anpassa till sin egen kontext.

Brädspelet Dilemma är ett interaktivt verktyg för att introducera begreppet hållbar utveckling med 3-6 deltagare per spel. Spelet omfattar en blandning av faktabaserade frågor och diskussionsfrågor. Dilemma utmanar deltagarna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara nyckelbegrepp för varandra. Spelet kan antingen användas som en introduktion till hållbarhet, eller för mer avancerade studenter så kan frågorna fungera som en kunskapskontroll. 

Det går utmärkt att spela Dilemma både i mindre och större grupper - se till att dela ut det antal spel som motsvarar antalet deltagare samt att varje spelgrupp har ett bord att ställa upp spelet på. Det vanliga är att spelet spelas under ett faciliterat seminarium, men det går även utmärkt att låta deltagarna ta med sig spelen och spela på egen tid, och att endast hålla eventuell introduktion och debriefing i seminarieform.

Dilemma finns både som fysiskt brädspel och i en digital onlineversion. Spelet finns tillgängligt på svenska, engelska och franska.

Hur går ett spelseminarium till?

Ett spelseminarium med Dilemma inleds med fördel med en kort introduktion till perspektiv och värderingar inom hållbar utveckling. Seminarieledaren kan gå igenom hur spelet fungerar om man föredrar det, men reglerna är även så pass enkla att spelarna oftast kan läsa igenom dessa på egen hand under cirka 5 minuter innan de börjar spela, och sedan snabbt komma igång. Själva spelet tar cirka 60-90 minuter.

Avsätt cirka 30 minuter efter spelet till en debriefing då seminarieledaren tillsammans med deltagarna går igenom vad de tar med sig för lärande från spelet. Vid debriefingen kan man lyfta några av de frågor som kom upp i spelet och diskutera dessa, samt gå igenom debattsituationen som uppkom kring dilemmakorten i spelet. Vid debatterna skapas polariserade situationer då spelarna argumenterar för och emot olika frågeställningar. Det är spelet som identifierar vem som ska argumentera för vilken åsikt, och ibland får spelarna försöka argumentera för en annan åsikt än den de egentligen själva skulle stå för. Detta är en intressant och nyttig lärandesituation, men den kan även ofta vara obekväm för deltagarna. Detta är dock delvis själva avsikten, och att ta upp detta under debriefingen gör att deltagarna tar med sig denna upplevelse på ett positivt sätt och kan internalisera den i framtida liknande situationer på ett konstruktivt sätt.

Debriefingen kan genomföras i omedelbar anslutning till själva spelet, eller genomföras vid ett senare tillfälle om tid och schemaläggning gör detta mer lämpligt.

Finns det olika svårighetsgrader av spelet?

Det är möjligt att låta deltagarna spela i lag om två och två (6 spelare per spel), eller individuellt (3-5 spelare per spel) om man önskar en större utmaning. Det finns tillgång till två kortlekar i spelet med kunskapsfrågor på olika svårighetsnivå, samt tre olika kortlekar med dilemmakort. Därför är det lätt att anpassa spelets svårighetsnivå och upplägg till de flesta målgrupper, från gymnasieskola till högskola eller inom företagsutbildning samt för olika målgrupper.


Om Dilemma:

Typ:                    brädspel

Fysiskt/online:  välj fysisk- eller onlineversion

Antal spelare:    3-6 per spel

Kunskapsnivå:   högskola, gymnasium eller yrkesverksamma

Språk:                 svenska, engelska, franska

Beställ Dilemma, eller efterfråga mer information om spelet

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.