Sponsringsförfrågan

Vill ni sponsra oss?

Det här projektet syftar till att förbättra undervisningen inom hållbar utveckling genom pedagogiska brädspel och simuleringar, för att öka studenters långvariga förståelse och intresse för hållbar utveckling. I ett tidigare skede har en serie prototyper av spelen utvecklats, och nu söker vi stöd från sponsorer för att ta nästa steg för att därigenom kunna nå ut till ett större antal studenter. Projektets potential är att kunna bidra till en mer hållbar framtid genom bättre utbildning av framtida ledare och beslutsfattare, särskild med fokus på nyckelkompetenser för hållbar utveckling.

Som sponsor för projektet får ni:

Tillgång till alla spel + lärandepaket:

 • Perspektiv & värderingar [Dilemma]; värde 19 970 kr
 • Systemtänkande [FishBanks]; värde 19 970 kr
 • Jordens klimat & klimatförändringar [ClimeOut]; värde 19 970 kr
 • Livscykeltänkande & cirkulär ekonomi [In the Loop]; värde 19 970 kr

Med hjälp av våra lärandepaket kan ni leverera en kurs eller kursmodul på upp till 7,5 hp till era studenter. Läs mer här

Tillträde till våra utbildningar inom Lärande för Hållbar Utveckling:

 • Introduktion till lärande för hållbar utveckling (självstudiekurs), obegränsat antal under ett år; värde 78 800 kr (baserat på 40 utnyttjade kursplatser)
 • Introduktion till lärande för hållbar utveckling (schemalagd kurs med kursträffar och personlig återkoppling), tio platser inom loppet av ett år; värde 49 500 kr
 • Coaching Program: hållbarhetsundervisning inom högre utbildning, för en individ vid ert lärosäte som får en gedigen handledning; värde 39 970 kr

Läs mer här!

Samarbete för ökad integrering av hållbarhet i era utbildningar:

Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa lärare, programansvariga och ledningsgrupper med att öka integreringen av hållbarhet i utbildning. Som vår sponsor kommer vi att tillsammans ingå ett djupare och långsiktigt samarbete, där vi kommer att stödja er på de sätt vi kan för att öka och effektivisera era ansträngningar inom detta område.

Exponering med namn och logotyp:

Ert bidrag som sponsor är oerhört värdefullt och kommer att bidra till att fler studenter får gedigna kunskaper och färdigheter för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som sponsor kommer vi att hjälpa er att framstå som den hållbarhetskämpe ni är.

 • Vi kommer att lägga upp en informationssida på vår webbplats där vi beskriver projektet och berättar vilka lärosäten som varit med att finansiera det (inklusive logotyper)
 • Vi kommer att skicka ut ett antal pressmeddelanden med ambition att sprida kunskap och information om projektet, och i samband med det även informera om vilka lärosäten som varit med att finansiera detta

Vi kommer att delta i och presentera konceptet samt sponsringsprojektet åtminstone vid följande internationella konferenser, och i samband med det även tydligt informera om vilka lärosäten som varit med att finansiera detta:

 • 11th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (EESD2023); Colorado State University, USA 18-21 juni, 2023 [paper accepted for presentation]
 • Global Conference on Sustainability in Higher Education, organiserad av the Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE); USA November 2023

Ambitionen är att under 12 månader delta i cirka 4-6 konferenser (nationella såväl som internationella) för att sprida kunskap om konceptet och projektet.

Det finns även tankar på att eventuellt anordna en egen konferens, i första hand för projektets sponsorer.

Upplägg och ramar

Det sponsringsbelopp vi söker är 100 000 kr (exkl. moms) från varje sponsor.

Som sponsor får ni tillgång till utbildningsmaterial och kompetensutvecklingskurser som ni själva kan använda, till ett värde av 248 150 kr (exkl. moms), se ovan. Dessutom kommer ni att ingå i en exklusiv grupp av sponsorer, och ert sponsorskap kommer att synas i ett antal offentliga sammanhang, se ovan.

Anmälan om att vilja bidra som sponsor ska vara oss tillhanda senast den 15 juni 2023.

Projektet kommer att starta den 1 juli 2023 och vara avslutat den 30 juni 2024.

Intresseanmälan för att bli sponsor

För andra frågor, fyll i formuläret nedan

Eller kontakta Jon-Erik Dahlin, VD för Snowflake Education AB: jon-erik.dahlin@snowflakeeducation.com