Lärandepaket för hållbar utveckling

Med vårt lärandematerial kan du koncentrera dig på undervisning medan vi koncentrerar oss på att skapa effektiva undervisningsverktyg och hålla dem uppdaterade 

Våra lärandepaket för hållbar utveckling består av ett omfattande utbildningsmaterial för aktivt lärande med hjälp av flippat klassrum, och med fokus på nyckelkompetenser för hållbar utveckling. Varje lärandepaket fokuserar på ett visst område inom hållbar utveckling, och inkluderar:

 • Tillgång till Snowflake Education Toolkit, vår digitala plattform med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och hemuppgifter som kan ges till dina studenter som förberedelse innan seminarier, och som uppföljningsuppgift efter seminarier
 • PowerPoint-filer för att hålla spelseminarier
 • Lärarhandledningar, som hjälper dig både att sätta upp hemuppgifterna och att hålla seminarier
 • Pedagogiska spel som utgör interaktiva verktyg för hållbarhetsundervisning
 • Kompletterande seminariematerial för aktivt lärande inom hållbar utveckling, och som tillsammans med spelen ger en komplett helhetslösning för hållbarhetsundervisning
 • Digitala versioner av spelen: för några av spelen är dessa nästan identiska med klassrumsversionen medan några har en något annorlunda men motsvarande, interaktiv seminarieaktivitet; alla lärandepaket kan därför även hållas onlineVåra lärandepaket:

 • Perspektiv & Värderingar: Introduktion till hållbar utveckling och Agenda 2030 samt till normativ kompetens kring hållbarhetsfrågor
 • Systemtänkande: Introduktion till komplexa system (feedbackloopar, resiliens och tipping points), ekosystemtjänster, förnybara resurser och begreppet allmänningarnas tragedi


 • Livscykeltänkande & Cirkulär Ekonomi: Introduktion till livscykeltänkande, cirkulär ekonomi och begreppet kritiska material, samt diskussioner om hållbar produktion och konsumtion

Upplägg och användningsområden

Om man använder ett helt lärandepaket så utgör självstudierna cirka 5 timmar för studenten, seminariematerial för 3-4 timmar seminarietid ingår, samt att uppföljningsuppgiften tar upp till cirka 5 timmar för studenten. Hela lärandepaketet är tänkt att motsvara cirka 0,5 hp i omfattning, men materialet kan användas flexibelt, och man kan lägga till eget material eller ta bort material.

Flera lärandepaket kan med fördel kombineras, antingen för att bygga upp en kursmodul i hållbar utveckling på ett antal högskolepoäng, eller så lägger man dem i olika kurser genom ett utbildningsprogram så att man kan skapa en röd tråd för hållbarhet genom programmet. Det är även möjligt att bygga upp en hel universitetskurs fullständigt baserad på material i ett antal lärandepaket samt kompletterande material som vi även kan tillhandahålla.

Lärandepaketet utvecklades från början för högskolenivå och materialet är lämpligt för en introduktion till hållbarhet på såväl grund- som avancerad nivå. Med endast mindre modifieringar passar det dock även utmärkt på såväl gymnasiet som på doktorandnivå samt inom utbildning av yrkesverksamma.


  Kontakta oss idag

Vill du få inspiration om hur din organisation kan utveckla ert kunnande inom hållbar utveckling? Vi håller gärna en hållbarhetsutbildning hos er (fysiskt eller digitalt), eller en workshop där vi demonstrerar våra spel, webbplattform och andra interaktiva verktyg för att hålla hållbarhetskurser som inspirerar.


Recensioner

Vad tycker våra användare? Några röster från universitetslärare.

Dr. Cristina Al-Khalili Szigyarto

Director of Studies, School of Biotechnology / Royal Institute of Technology (KTH, Sweden)

"A fantastic tool for students to learn in a safe environment, but also to stimulate their creativity. Students get to understand the subject and using terms with a deeper knowledge. They love the games."

Professor Richard Fenner

Director of the Mphil program in Engineering for Sustainable Development / University of Cambridge (UK)

"The games are a great way for students to begin thinking about how to approach seemingly intractable problems. They are also a great way of simulating, compressing and engaging with possible real world events that could not be achieved in actual practice."

Associate Professor Henrik Kusar

Course Director in Chemical Technology / Royal Institute of Technology (KTH, Sweden)

"The pedagogical value of the games is to challenge students to think, and to take different viewpoints. My approach for teaching sustainable development is that there are no simple answers - and this is what this framework gives my students. Students learn much faster and deeper."

Dr. Meeri Karvinen

University Teacher / Aalto University (Finland)

"Students have a really good time while playing the games, which help them to move away from simple solutions. This framework is based on a really good alternative pedagogy as compared to conventional lectures. Students think this is really fun and engaging, and it combines well with the academic content. They feel that they get new perspectives on sustainability."