För universitetslärare

Jämför våra kurser för universitetslärare:

Lärande för Hållbar Utveckling

Anmälan till samtliga kurser görs i mån av plats. Vid begränsad tillgång finns möjlighet att reservera plats på framtida kursomgångar.

För mer information, klicka på någon av dessa knappar eller läs vidare nedan:

Lärandematerialet (videoföreläsningar, kurslitteratur med mera) i dessa kurser är på engelska. Kursträffar och handledning genomförs på antingen svenska eller engelska, beroende på deltagarnas preferenser.

Du ansöker/anmäler dig till kurerna via länkarna ovan. Betalning kan ske antingen direkt på webbsidan för respektive kurs eller via faktura. Om du önskar betala via faktura, kontakta oss.


Self-paced: Introduktion till lärande för hållbar utveckling (självstudiekurs)

Denna utbildning riktar sig till lärare inom högre utbildning, som genom kursen får en introduktion till lärande för hållbar utveckling. Kursen genomförs som en självstudiekurs där deltagarna får tillgång till allt kursmaterial via vår webbplattform Snowflake Toolkit. Kursen genomförs i din egen takt.

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en ordentlig orientering inom lärande för hållbar utveckling.

Se mer information/anmälan.

1 975 kr

Cohort-based: Introduktion till lärande för hållbar utveckling (schemalagd)

Denna utbildning riktar sig till lärare inom högre utbildning, som genom kursen får en omfattande introduktion till lärande för hållbar utvecklingmöjlighet att träffa kollegor från andra lärosäten och diskutera olika utmaningar. Vid intresse för det finns det även möjlighet att genomföra ett litet mini-projekt som kursledaren ger återkoppling på. Denna kurs genomförs vid två online-träffar (3 timmar vardera) + att du kommer att träffa några av de andra kursdeltagarna vid två enskilda gruppträffar (1 timme vardera), samt självstudier via vår webbplattform Snowflake Toolkit.

Denna kurs riktar sig till dig som vill få en ordentlig orientering inom lärande för hållbar utveckling, bygga nätverk inom detta område, samt vill få återkoppling på sina tankar om att komma igång/vidare med detta i sin egen undervisning.

Se mer information/anmälan.

3 950 kr

Master Course: Integrating Sustainability in any Higher Education Course/Module (skräddarsytt program för varje deltagare):

Denna utbildning riktar sig till (1) lärare inom högre utbildning, (2) hållbarhetskoordinatorer och (3) programansvariga/utbildningsledare. Deltagare får tillgång till motsvarande kursmaterial som i utbildningarna ovan, men i detta program kommer du att arbeta dedikerat tillsammans med en handledare/coach som hjälper dig med allt det praktiska kring hur du/ni kan komma vidare med integrering av hållbar utveckling vid ditt lärosäte/ditt utbildningsprogram.

Du kommer att få konkreta verktyg för att ta itu med integrering av hållbar utveckling på kurs- och programnivå, och för att på egen hand kunna leda eller coacha lärare vid ditt lärosäte i detta arbete.

Ett omfattande undervisningsmaterial för att undervisa hållbar utveckling ingår också liksom tillgång till vår webbplattform Snowflake Toolkit. Efter kursen får deltagarna även lärarbehörighet till webbplattformen under en tid, och kan använda både denna och ett antal lärandespel för hållbar utveckling i sin egen och/eller kollegors undervisning.

Denna kurs riktar sig dig som är seriös kring att komma igång med/utveckla din undervisning inom hållbarhet och behöver tillgång till konkreta verktyg och instruktioner - eller som ska hjälpa kollegor med detta.

Se mer information/anmälan.

39 500 kr