Systemtänkande

Titta på videon här ovanför, som är ett exempel på en föreläsning som ingår i lärandepaketet.

Om lärandepaketet

Lärandepaketet Systemtänkande ger en introduktion till komplexa system (feedbackloopar, resiliens och tipping points), ekosystemtjänster, hantering av förnybara resurser och begreppet allmänningarnas tragedi. I lärandepaketet ingår simuleringsspelet FishBanks och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit.

Systemtänkande är en av de mest grundläggande nyckelkompetenserna för hållbar utveckling, och är oerhört värdefullt för en djupare förståelse av vilket ämne som helst. Spontant tenderar många studenter att tänka linjärt: att kausalitet leder till att A påverkar B, att B påverkar C osv. Det är så många är vana vid att förstå världen. Men när man inser att C även påverkar A, och att det därmed uppstår en feedbackloop, då händer det något med hela ens världsbild!

I själva verket finns det bara två typer av feedbackloopar: de som tenderar att förstärka utveckling och de som tenderar att dämpa utveckling. Konkurrensen mellan olika feedbackloopar leder till att system kan befinna sig i någotsånär stabila tillstånd, men om systemets motståndskraft (resiliens) utmanas alltför mycket så kan det snabbt övergå från ett tillstånd till ett annat (tipping point). All dynamik i världen kan förstås genom att söka efter dessa feedbackloopar, såväl klimatsystemet, ekosystem, världsekonomin, den mänskliga psykologin, inlärningsprocesser, tekniska system, och så vidare.

Lärandepaketet består av ett förberedelsematerial (med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och en inlämningsuppgift), ett seminarium (med simuleringsspelet FishBanks, färdiga PowerPoint-filer och instruktioner för lärare), samt en uppföljningsuppgift (inlämningsuppgift som utmanar studenterna att koppla det generiska lärandet i förberedelseuppgiften och spelseminariet, till sitt eget ämnesområde).

Om man använder hela paketet så utgör självstudierna cirka 5 timmar för studenten, seminariematerial för 4 timmar seminarietid ingår, samt att uppföljningsuppgiften tar upp till cirka 5 timmar för studenten. Hela lärandepaketet är tänkt att motsvara cirka 0,5 hp i omfattning, men materialet kan användas flexibelt, och man kan lägga till eget material eller ta bort material.

Lärandepaketet utvecklades från början för högskolenivå och materialet är lämpligt för en introduktion till klimatfrågan på såväl grund- som avancerad nivå. Med endast mindre modifieringar passar det dock även utmärkt på såväl gymnasiet som på doktorandnivå samt inom utbildning av yrkesverksamma.

I lärandepaketet Systemtänkande ingår följande:

  • Tillgång till Snowflake Education Toolkit, vår digitala plattform med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och hemuppgifter som kan ges till dina studenter som förberedelse innan  seminariet, och som uppföljningsuppgift efter seminariet.
  • PowerPoint-filer för att hålla spelseminarium.
  • Lärarhandledning, som hjälper dig både att sätta upp hemuppgifterna och att hålla seminariet.
  • Simuleringsspelet FishBanks, som utmanar deltagarna till strategiskt beslutsfattande med begränsad tillgång till information. Spelet är en demonstration av konceptet allmänningarnas tragedi, och spelarna måste hantera en förnybar resurs (fisk) inom ramen för ett komplext system. FishBanks spelas med upp till 40 deltagare per spel. uppdelade i 2-6 lag. Det finns ett spelbräde som placeras i klassrummets mitt, med lagen placerade vid varsitt bord runtom i rummet. Seminarieledaren använder även en dator, där spelet körs som ett datorprogram parallellt - och datorn håller reda på vad som händer bakom kulisserna. 

  • Digital version av brädspelet FishBanks som utnyttjar samma datorprogram, samt en digital workshop som genomförs online på liknande sätt som i klassrum.
Beställ lärandepaketet Systemtänkande idag!

Lärandepaket: Systemtänkande

Pris: 19 970 kr (exkl. moms)