Jordens Klimat & Klimatförändringar

Om lärandepaketet

Lärandepaketet Jordens Klimat & Klimatförändringar ger en introduktion till jordens fascinerande klimatsystem och till klimatförändringar, samt diskussioner om klimatkommunikation. I lärandepaketet ingår brädspelet ClimeOut och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit.

Att undervisa om klimatförändringar är utmanande: klimatsystemet är komplext, framtidsprognoser innehåller svåra diskussioner om sannolikheter och ämnet som sådan väcker känslor. Eftersom många studenter oroar sig för klimatförändringarna, finns det ett stort värde att diskutera vetenskaplig information tillsammans med kamrater och översätta vokabulären för klimatforskning till ett språk som gruppen är bekvämt med. I det här lärandepaketet lär sig studenterna mer om hur klimatforskning kan kommuniceras till allmänheten och de kommer också att kunna öva på att förklara den naturvetenskapliga bakgrunden till klimatförändringar (vilket är nyttigt även för dem som inte har en bakgrund inom just naturvetenskap).

Lärandepaketet består av ett förberedelsematerial (med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och en inlämningsuppgift), ett seminarium (med brädspelet ClimeOut, färdiga PowerPoint-filer och instruktioner för lärare), samt en uppföljningsuppgift (inlämningsuppgift som utmanar studenterna att koppla det generiska lärandet i förberedelseuppgiften och spelseminariet, till sitt eget ämnesområde).

Om man använder hela paketet så utgör självstudierna cirka 5 timmar för studenten, seminariematerial för 3 timmar seminarietid ingår, samt att uppföljningsuppgiften tar upp till cirka 5 timmar för studenten. Hela lärandepaketet är tänkt att motsvara cirka 0,5 hp i omfattning, men materialet kan användas flexibelt, och man kan lägga till eget material eller ta bort material.

Lärandepaketet utvecklades från början för högskolenivå och materialet är lämpligt för en introduktion till klimatfrågan på såväl grund- som avancerad nivå. Med endast mindre modifieringar passar det dock även utmärkt på såväl gymnasiet som på doktorandnivå samt inom utbildning av yrkesverksamma.

I lärandepaketet Jordens Klimat & Klimatförändringar ingår följande:

  • Tillgång till Snowflake Education Toolkit, vår digitala plattform med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och hemuppgifter som kan ges till dina studenter som förberedelse innan  seminariet, och som uppföljningsuppgift efter seminariet.
  • PowerPoint-filer för att hålla spelseminarium.
  • Lärarhandledning, som hjälper dig både att sätta upp hemuppgifterna och att hålla seminariet.
  • Brädspelet ClimeOut, som ökar deltagarnas förståelse för ämnet klimatförändringar - på ett engagerande, inspirerande och roligt sätt. I spelet tävlar lagen för att ta bort så mycket växthusgaser från atmosfären som möjligt. Lagen utmanar varandra i dueller och vinnaren av varje duell får ta bort ett antal växthusgasbrickor från spelplanen. Det finns tre typer av dueller: (1) frågan: faktabaserade klimatrelaterade frågor; (2) ordet: duell om vem som är snabbast på att förklara klimatrelaterade ord för sin lagkamrat; och (3) pusslet: vem är snabbast på att lösa ett klimatrelaterat pussel?

  • Digital version av brädspelet ClimeOut som kan användas med ett obegränsat antal studenter samtidigt.
Beställ lärandepaketet Jordens Klimat & Klimatförändringar!