Om Snowflake Education

Vårt samhälle står inför oerhörda utmaningar - större än någonsin tidigare i människans historia. Men vi har alla möjligheter att hantera dem, om vi alla vet vad vi kan och bör göra. Hållbar utveckling är komplext, holistiskt och fullt av värderingar - inte konstigt att hållbarhetsarbetet kan kännas svårt.

2015 enades världens länder om 17 mål och 169 undermål för hållbar utveckling. De Globala Målen i Agenda 2030 är en utmärkt utgångspunkt för att lära sig hållbar utveckling, men forskning har visat att det krävs mycket mer än rena kunskaper, för att verkligen kunna bidra till en hållbar utveckling.

Vi hjälper skolor och universitet att integrera hållbarhet - i alla sina utbildningar. Vi hjälper även företag, myndigheter och organisationer att förstå hållbarhetsutmaningarna, och att diskutera hur de kan och behöver anpassa sin verksamhet med hänsyn till dem.

Snowflake Education erbjuder en komplett metod för att undervisa hållbarhet som en naturlig del i en befintlig kurs, eller att leverera en kurs i hållbarhet. Vår metod är baserad på de pedagogiska principerna för aktivt lärande och flippat klassrum, och bygger på en digital plattform för egenstudier som används i kombination med seminarier där studenterna får spela brädspel och rollspel (online eller i klassrum).

Metoden förbättrar djupinlärning bland studenter - vilket är särskilt viktigt för att utveckla nyckelkompetenser för hållbar utveckling såsom systemtänkande och kritiskt tänkande. Dessutom reducerar metoden den tid och ansträngning som lärare måste lägga på att utveckla en hållbarhetsvinkel för sin kurs.

Snowflake Education grundades 2016 av Dr Jon-Erik Dahlin, som då arbetade som universitetslärare och forskare vid KTH. Med en bakgrund inom fusionsplasmafysik och hållbar energiteknik, hade Jon-Erik utvecklat en kursmodul som introducerar hållbar utveckling utifrån de nyckelkompetenser som bland annat Wiek et al (2011) och Unesco (2017) sammanställt. När kursmodulen började introduceras vid fler och fler utbildningar på lärosätet insåg han att kombinationen av flippat klassrum och spelseminarier sannolikt skulle kunna hjälpa fler lärosäten att integrera hållbarhet i fler av sina kurser och utbildningsprogram.

Vi är ett litet men hängivet team som jobbar mot visionen att all undervisning ska utgå från de Globala Målen i Agenda 2030, och att alla studenter som examineras ska ha fått de verktyg de behöver för att kunna bidra till att transformera samhället - med hänsyn till såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga perspektiv. Detta oavsett vilket yrke de utbildas för eller vad de kommer att jobba inom.

Idag används Snowflake Educations metod för att undervisa hållbar utveckling, inklusive de olika lärandespel som företaget utvecklat eller är återförsäljare för, vid lärosäten och skolor världen över.