Spel för lärande inom hållbarhet

Att lära sig hållbarhet genom spel

Vårt samhälle står inför oerhörda utmaningar - större än någonsin tidigare i människans historia. Men vi har alla möjligheter att hantera dem, om vi alla vet vad vi kan och bör göra. Hållbar utveckling är komplext, holistiskt och fullt av värderingar - inte konstigt att hållbarhetsarbetet kan kännas svårt.

2015 enades världens länder om 17 mål och 169 undermål för hållbar utveckling. De Globala Målen i Agenda 2030 är en utmärkt utgångspunkt för att lära sig hållbar utveckling, men forskning har visat att det krävs mycket mer än rena kunskaper, för att verkligen kunna bidra till en hållbar utveckling.

Snowflake Education erbjuder verktyg för att skapa leksamma lärandesituationer genom spel, simuleringar och rollspel - som tränar nyckelkompetenser för hållbar utveckling. Med hjälp av pedagogiska spel kan man träna systemtänkande, normativ kompetens och andra komplexa färdigheter på ett sätt som är både roligt, underhållande och engagerande!

Spel erbjuder en unik möjlighet att träna sig på att förstå och lösa komplexa problem. Genom att simulera verkliga händelser kan spel hjälpa oss att utveckla färdigheter och träna oss på att hantera utmanande situationer och frågor innan vi upplever dem i verkligheten.

Användning av spel som undervisningsverktyg har visat sig vara mycket effektivt i många situationer, t.ex. att uttrycka motsatta åsikter, simulera konkurrens samt uppmuntra till samarbete. Spel erbjuder en plattform för interaktion mellan individer och en möjlighet att uppleva simulerade, komplexa situationer som annars skulle vara för dyra eller svåra att etablera i en utbildningssituation.

De spel vi erbjuder och det digitalt lärandematerial som vi har tagit fram är speciellt designat för att bidra till utbildning för en hållbar utveckling.

Alla våra spel ingår som en del i våra lärandepaket

Dilemma

Brädspelet Dilemma är ett interaktivt verktyg för att introducera begreppet hållbar utveckling. Spelet utmanar deltagarna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara nyckelbegrepp för varandra.

Dilemma ingår i lärandepaket Perspektiv och Värderingar

FishBanks

Simuleringsspelet FishBanks utmanar deltagarna till strategiskt beslutsfattande med begränsad tillgång till information. Det är en demonstration av konceptet allmänningarnas tragedi, och spelarna måste hantera en förnybar resurs (fisk) inom ramen för ett komplext system.

FishBanks ingår i lärandepaket Systemtänkande

In the Loop

Brädspelet In the Loop är ett strategispel där deltagarna tar på sig rollen av industriföretag som måste se över sina affärsmodeller för att göra dem mer cirkulära. Spelet manar till samtal om livscykeltänkande genom att introducera begreppet kritiska material.

In the Loop ingår i lärandepaket Kritiska Material och Cirkulär Ekonomi

SDG-korten

Kortlek med de Globala Målen i Agenda 2030 är ett flexibelt lärandeverktyg med många olika användningsområden. Vi har tagit fram fyra workshop-aktiviteter baserade på kortleken, och lärarhandledningar för dessa ingår. Det är även lätt att utifrån dessa utveckla egna.

SDG-korten ingår i lärandepaket Perspektiv och Värderingar

ClimeOut

Brädspelet ClimeOut är ett spel om jordens klimatsystem och klimatförändringar. Spelarna tävlar i lag om två personer och utmanar varandra i olika dueller. Genom spelet få deltagarna upptäcka jordens fascinerande klimatsystemet tillsammans på ett lekfullt sätt.

ClimeOut ingår i lärandepaket Jordens Klimat och Klimatförändringar

Online-versioner av spelen

Alla brädspel har tillhörande onlineversioner. För några av spelen är dessa nästan identiska med klassrumsversionen medan några har en något annorlunda men motsvarande, interaktiv seminarieaktivitet. Alla lärandepaket kan därför även hållas online.

Kontakta oss för mer detaljer kring lärandepaket och spel online