Perspektiv & Värderingar

Om lärandepaketet

Lärandepaketet Perspektiv och Värderingar ger studenterna en möjlighet att problematisera kring hållbarhetslösningar. De får öva sig på att identifiera värden som ligger bakom olika åsikter och debatterar olika dilemman. Lärandepaketet består av ett förberedelsematerial (med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och en inlämningsuppgift), ett seminarium (med brädspelet Dilemma och SDG-kortlekarna, färdiga PowerPoint-filer och instruktioner för lärare), samt en uppföljningsuppgift (inlämningsuppgift som utmanar studenterna att koppla det generiska lärandet i förberedelseuppgiften och spelseminariet, till sitt eget ämnesområde).

Om man använder hela paketet så utgör självstudierna cirka 5 timmar för studenten, seminariematerial för 3-4 timmar seminarietid ingår, samt att uppföljningsuppgiften tar upp till cirka 5 timmar för studenten. Hela lärandepaketet är tänkt att motsvara cirka 0,5 hp i omfattning, men materialet kan användas flexibelt, och man kan lägga till eget material eller ta bort material.

Lärandepaketet utvecklades från början för högskolenivå och materialet är lämpligt för en introduktion till hållbarhet på såväl grund- som avancerad nivå. Med endast mindre modifieringar passar det dock även utmärkt på såväl gymnasiet som på doktorandnivå samt inom utbildning av yrkesverksamma.

I lärandepaketet Perspektiv och Värderingar ingår följande:

  • Tillgång till Snowflake Education Toolkit, vår digitala plattform med videoföreläsningar, reflektionsuppgifter och hemuppgifter som kan ges till dina studenter som förberedelse innan  seminariet, och som uppföljningsuppgift efter seminariet.
  • PowerPoint-filer för att hålla spelseminarium.
  • Lärarhandledning, som hjälper dig både att sätta upp hemuppgifterna och att hålla seminariet.
  • Brädspelet Dilemma, som är ett interaktivt verktyg för att introducera begreppet hållbar utveckling. Spelet utmanar deltagarna att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt samt förklara nyckelbegrepp för varandra. Ett spel ingår (för upp till 6 spelare) samt möjlighet att beställa ytterligare det antal spel som du behöver i ditt klassrum.
  • Kortlekar med de Globala Målen i Agenda 2030, som är ett flexibelt lärandeverktyg med många olika användningsområden. Vi har tagit fram fyra workshop-aktiviteter baserade på kortlekarna, och lärarhandledningar för dessa ingår. Det är även lätt att utifrån dessa utveckla egna. Sex kortlekar ingår samt möjlighet att beställa ytterligare det antal som du behöver i ditt klassrum.
  • Digital version av brädspelet Dilemma som kan användas med ett obegränsat antal studenter samtidigt.
Beställ lärandepaketet Perspektiv & Värderingar idag!

Lärandepaket: Perspektiv & Värderingar

Pris: 19 970 kr (exkl. moms)