Lärandepaket: Perspektiv & Värderingar (inkl. 6 st Dilemma)

Lärandepaketet Perspektiv och Värderingar ger en introduktion till hållbar utveckling med hjälp av brädspelet Dilemma, SDG-korten och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit. Läs mer här.

7 900,00 kr