FishBanks & lärandepaket Systemtänkande

Lärandepaketet Systemtänkande ger en introduktion till komplexa system (feedbackloopar, resiliens och tipping points), ekosystemtjänster, hantering av förnybara resurser och begreppet allmänningarnas tragedi med hjälp av simuleringsspelet FishBanks och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit. Läs mer här.

7 900,00 kr