Lärandepaket: Jordens Klimat & Klimatförändringar (inkl. 6 st ClimeOut)

Lärandepaketet Jordens Klimat & Klimatförändringarger en introduktion till jordens fascinerande klimatsystem och till klimatförändringar, samt diskussioner om klimatkommunikation. I lärandepaketet ingår brädspelet ClimeOut och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit. Läs mer här.

7 900,00 kr