För universitetslärare

Jämför våra kurser för universitetslärare:

lärande för hållbar utveckling

Anmälan till samtliga kurser görs i mån av plats. Vid begränsad tillgång finns möjlighet att reservera plats på framtida kursomgångar.

Introduktion till lärande för hållbar utveckling (självstudiekurs)

Denna utbildning riktar sig till lärare inom högre utbildning, som genom kursen får en introduktion till lärande för hållbar utveckling (LHU). Kursen genomförs som en självstudiekurs där deltagarna får tillgång till allt kursmaterial via vår webbplattform Snowflake Toolkit. Kursen genomförs i din egen takt.

Denna kurs riktar sig till den som vill få en ordentlig orientering inom lärande för hållbar utveckling.

Se mer information/anmälan.

999 kr

Introduktion till lärande för hållbar utveckling

Denna utbildning riktar sig till lärare inom högre utbildning, som genom kursen får en omfattande introduktion till lärande för hållbar utveckling (LHU)möjlighet att träffa kollegor från andra lärosäten och diskutera olika utmaningar inom LHU, samt genomföra ett litet mini-projekt som kursledaren ger återkoppling på. Denna kurs genomförs vid tre online-träffar (2 timmar vardera) samt självstudier via vår webbplattform Snowflake Toolkit.

Denna kurs riktar sig till den som vill få en ordentlig orientering inom lärande för hållbar utveckling, bygga nätverk inom detta område, samt vill få återkoppling på sina tankar om att komma igång/vidare med detta i sin egen undervisning.

Se mer information/anmälan.

7 990 kr

Hållbarhetsundervisning inom högre utbildning

Denna utbildning riktar sig till (1) lärare inom högre utbildning, (2) hållbarhetskoordinatorer och (3) programansvariga. Den sammanfattar utmaningarna med att integrera hållbarhet i högre utbildning och ger konkreta verktyg för att ta itu med dessa frågor. Deltagarna kan använda dessa verktyg omedelbart i sin egen undervisning och/eller hjälpa sina kollegor med detta.

Utbildningen är uppbyggd i sex moduler. Varje modul består av ett antal övningar som görs i din egen takt, videoföreläsningar och hemuppgifter. Alla deltagare kommer att delta i kursträffar som hålls online en gång i månaden, gemensamt för alla deltagare. Vid kursträffarna kommer du att ha möjlighet att diskutera med kursledaren och med lärarkollegor verksamma vid olika universitet från hela världen, som alla deltar i utbildningen.

Ett omfattande undervisningsmaterial för att undervisa hållbar utveckling ingår också liksom tillgång till vår webbplattform Snowflake Toolkit. Efter kursen får deltagarna även lärarbehörighet till webbplattformen och kan använda både denna och ett antal lärandespel för hållbar utveckling i sin egen och/eller kollegors undervisning.

Denna kurs riktar sig den som är seriös kring att komma igång med/utveckla sin undervisning inom hållbarhet och behöver tillgång till konkreta verktyg och instruktioner - eller som ska hjälpa kollegor med detta.

Se mer information/anmälan.

39 900 kr